background

Sortownik prasy

Oferujemy sortownik prasy z funkcją rozwijania bel okrągłych i kwadratowych, siana, słomy, sianokiszonki.

Sortownik prasy

Opis
separacja siana, słomy, sianokiszonki
do bel okrągłych i kwadratowych

Maszyna ta jest montowana i oferuje praktyczną funkcję - separację okrągłych i kwadratowych bel siana, słomy i sianokiszonki.

Korzyści
proste sterowanie
minimalne zapylenie

  • łatwa obsługa
  • łatwa konserwacja
  • oszczędność czasu i pracy